Lodówki społeczne

Lodówki społeczne

Od kilku już lat możemy spotkać w polskich miastach lodówki społeczne. Inicjatywa ta ma służyć przede wszystkim niemarnowaniu żywności. Termin lodówki społeczne często zastępowany jest także zwrotem foodsharing albo jadłodzielnie.

Na czym polegają lodówki społeczne?

Pod pojęciem lodówki społeczne należy rozumieć specjalnie wyznaczone miejsca, w których zwykle znajduje się lodówka oraz regał, szafki albo stoliki. W miejscu tym każdy, kto tylko chce może dobrowolnie pozostawić produkty spożywcze, których nie potrzebuje. Z drugiej zaś strony te produkty mogą zabrać inne osoby, które są w stanie je wykorzystać. Do lodówek najczęściej przynoszone są: nabiał, konserwy, soki, dania w słoikach, warzywa i owoce. Należy podkreślić, że główna idea lodówek społecznych to zapobieganie marnowaniu żywności. Nie jest to więc akcja typowo pomocowa a żywność z lodówek może pobierać każdy, niezależnie od stopnia zamożności. 

Jakie zasady obowiązują w lodówkach społecznych?

Lodówki zależnie od swojej lokalizacji są dostępne przez całą dobę albo tylko w określonych godzinach. Zawsze są na nich wywieszone zasady dotyczące pozostawianej żywności. Chodzi tutaj o to, aby oddawać produkty pełnowartościowe, nierozpoczęte i nieprzeterminowane. W niektórych lodówkach jest także wymóg aby były one fabrycznie zapakowane. Do lodówek niepotrzebną żywność przynoszą więc nie tylko osoby prywatne ale także właściciele sklepów, restauracji czy rolnicy i ogrodnicy. Część lodówek jest pod opieką wolontariuszy, którzy regularnie jeżdżą do zaprzyjaźnionych sklepów czy piekarni i stamtąd dowożą niepotrzebną w handlu żywność.

Dlaczego ciągle jest tak niewiele lodówek społecznych?

Pomysł lodówek społecznych bardzo podoba się polskiemu społeczeństwu, jednak nie wszędzie jest ich wystarczająca ilość. Występują pewne przeszkody przy otwieraniu takich punktów. Taką lodówkę trzeba zakupić, podłączyć do prądu i znaleźć kogoś, kto będzie skłonny za to zapłacić. Dość często stoją one przy bazarach, przy restauracjach czy punktach caritas. Lodówki społeczne można spotkać także na uczelniach, w spółdzielniach mieszkaniowych czy punktach pomocy osobom uzależnionym. Taką lodówką ktoś musi się też opiekować, bo trzeba dbać o higienę oraz wyrzucanie pozostałej żywności. 

Lodówki społeczne są w Polsce bardzo lubiane i wiele wskazuje na to, że będą przybywać kolejne. Odwiedzając jadłodzielnie pamiętajmy o tym, że służą one temu aby dzielić się pożywieniem z innymi, nie zabierajmy więc jednorazowo zbyt wiele żywności.